Korona Virüsü


Begüm Şahin-Acıbadem Üniversitesi

Son zamanlarda, insan hayatını tehdit eden birkaç virüs türü ortaya çıkmıştır. Bu virüsler dünya çapında halk sağlığını ciddi şekilde endişelendirmenin yanı sıra birçok insan ölümüne yol açmaktadır. Yakın zamanda şiddetli akut hastalıklara neden olan iki yeni virüs türü ortaya çıkmıştır (Orta Doğu Solunum Sendromu Korona Virüs (MERS-CoV) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS-CoV))[1].Bu iki virüs türü akut ve sıklıkla ölüme neden olmaktadır.Bu virüsler sıklıkla yarasa, deve ya da şempanze gibi hayvanlardan geçerken bir kısmı ise hayvandan insana geçmekte ve insandan insana bulaşmaktadır [2].


Korona Virüsünün Tarihçesi

Korona virüsü ilk olarak 1960 yılında tanımlanmıştır. 2001 yılında Kanada’da yürütülen bir çalışmada 500’den fazla hastada grip benzeri semptomlar gözlenmiştir. Virolojik analizler bu vakaların %3.6’lık kısmı ile gerçekleştirilen PCR (polimeraz zincir reaksiyonu) reaksiyonu sonucunda HcoV-NL63 suşunun pozitif olduğunu göstermiştir. 2002’ye kadar korona virüsü ölümcül olmayan bir virüs olarak tanımlanmış fakat 2002-2003 yıllarında Çin’deki Guangdong şehrinden bir çok ülkeye (Tayland, Vietnam, Hon Kong ve Amerika) SARS virüsü hızla yayılmış ve yüksek oranlarda ölümlere neden olmuştur. Salgından sonra mikrobiyologlar ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları bu virüsü anlamak ve keşfetmek için çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Korona virüsünün evrimi stabil olamayan ve insanlar için ölümcül olmaya adapte olabilen bir virüs olduğu sonuçları ortaya konmuş oldu. Dahası 2012 yılında Suudi Arabistan’da meydana gelen diğer bir salgın birçok insan ölümüne neden oldu ve önce Orta Doğu’ya daha sonra ise diğer ülkelere yayılmıştır (Şekil 1) [3].


Şekil 1. Korona virüsünün tarihinin özeti

Mikrobiyolojisi


Korona virüsü tek zincirli, küresel veya pleomorfik şekilli, zarflı bir RNA virüstür. Bu virüsün alfa, beta, delta ve gama korona virüsü şeklinde alt tipleri mevcuttur. Korona virüsleri havadaki zootonik damlacıklar yoluyla bulaşır ve epiteldeki silli yapıda viral replikasyonlar meydana gelir. Bunun sonucunda enfeksiyon bölgesinde hücresel hasara ve enflamatuar reaksiyonlara neden olur. İnsanlara ek olarak bu virüs yaraşa,balina,domuz,kuş,kedi, köpek ve farelerde de bulunur (Şekil 2) [3].


Şekil 2. Korona virüs mikrobiyoljisi

MERS Korona Virüs


MERS-CoV, açık bir şekilde Kore ve Avrupa bölgesindeki çeşitli ülkelerde yüksek ölüm oranı ile tanımlanmıştır. Taksonomim olarak SARS-CoV’ye benzer ve ciddi solunum hastalığı bağlantılıdır. İlk insan vakası 2012 yalında Suudi Arabistan’da bildirilmiştir. Daha sonra Mısır’daki bir hastanın akciğerinden izole edilmiştir. Kişiden kişiye bulaşma oranı düşük olmasına rağmen, hastalardan sağlık çalışanlarına ve yakın temaslar ile kişilere geçmektedir. Yayınlanan araştırmalar sonucunda, doğal enfeksiyon kaynaklarının deve olduğu ortaya konmuştur. MERS hastalarının çoğunda (özellikle ilk vakalarda) develerle ve deve sütü içenlerle yakın temas öyküsü vardır.2013 Ağustos ayı boyunca Lancet Bulaşıcı hastalıklarının raporuna göre Umman develerinin %100’ünün, İspanyol develerinin %14’ünün MERS-CoV’a karşı spesifik antikorlar içerdiği belirlenmiştir.KSA’de yapılan bir çalışmada, dromedary develerinin (tek kamburluk develer) %90’ının MERS-CoV’ye sahip olduğu ve bu hastalığın hayvan kaynaklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şimdiye kadar hastalık için spesifik bir aşı veya tedavi yoktur. Hastalığın kuluçka süresi 2 ile 14 gün arasında değişmektedir.MERS’in daha fazla yayılmasını önlemek için hijyen sağlamak, deve veya enfekte hastalarla temastan kaçınmak gereklidir. Hastalığın genel belirtileri ve semptomları şu şekildedir: titreme, migren, öksürük, boğaz ağrısı, nefes almada zorluk, kas romatizması, göğüs ağrısı, böbrek yetmezliği, zatürre, bulantı, kusma, dizanteri ve mide ağrısı. Hastalık teşhisi PCR yöntemi kullanılır. Hastadan balgam veya başka bir numune alınarak çalışmalar gerçekçekleştirilir. Ayrıca kan testleri ile MERS-CoV antikorları aracılığı ile teşhis gerçekleştirilebilir [3].


SARS Korona Virüsü


Şiddetli akıt solunum yolu sendromu (SARS) ilk kez Çin’de 2002 yalında tanımlanmış, önemli bir Morris’te ve mortalite ile yeni ortaya çıkan bir bulaşıcı hastalık olarak düşünülmüştür. Hastalık şuna belirsizliğini korusa da SARS hastası öksürdüğü veya hapşırdığı sırada salınan solunum yolu ile enfeksiyonun salındığı düşünülmektedir. Viral enfeksiyon havada damlacıklar şeklinde yayılarak insanları ağız, burun veya gözler gibi çeşitli yollar ile enfekte etmektedir. SARS-CoV’un kuluçka süresi 2 ile 10 gün arasında değişmektedir. Belirti ve semptomları: yüksek ateş, migren, solunum sorunları ve vücut ağrıları, ishal ve öksürüktür [3].


Kaynakçalar:

[1]Meyer, B., Garcı ́a-Bocanegra, I., Wernery, U., Wernery, R., Sieberg, A., Mu ̈ ller, M.A., Eckerle, I., 2015. Serologic assessment of possibility for MERS-CoV infection in equids. Emerg. Infect. Dis. 21 (1), 181.

[2]Ali Al-Hazmi.2015. Challenges presented bu MERS Coronavirus, ana SARS corona virus to global health. Saudi Journal of Biological Sciences.

[3] Aisha M. Al-Oasil, Marwan J. Al-Wazzah.2017. The history and epidemiology of Middle East respiratory syndrome corona virus. Multidisiplinary Respiratory Medicine.

226 görüntüleme

Türkiye'nin Tek Popüler Genetik Bilim Dergisi

Bezelye Dergi ISSN: 2587-0173

Bizi Takip Et
  • Beyaz Facebook Simge
  • Beyaz Instagram Simge
  • White Twitter Icon
  • Icon-gmail
  • kisspng-white-logo-brand-pattern-three-d
  • images
  • medium
  • Dergilik
  • YouTube

© 2019 by Bezelye Dergi