Moleküler Biyoloji ve Genetik


Tuğçe Nur Turgut – Acıbadem Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve GenetikMoleküler biyoloji ve genetik alanındaki çalışmalar, DNA molekülünün bugün kabul görmüş yapısı, 66 yıl önce James Dewey Watson ve Francis Crick tarafından 21 Şubat 1953 yılında keşfedilmesiyle birlikte önem kazanmış ve 2003 yılının nisan ayında insan genomunun tüm dizisini çıkaran “İnsan Genom Projesi”nin tamamlanmasıyla da hız kazanmıştır. Bu yazıda her geçen gün yeni araştırma ve uygulama alanlarıyla gelişen Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü ele alacağız.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Nedir?


Moleküler biyoloji ve genetik çok kapsamlı ve sürekli gelişen disiplinler arası bir bilim dalıdır ve yaşamı oluşturan moleküllerin temel özellik, yapı ve işlevlerinin birbirleriyle etkileşimlerini, gelişimsel, fizyolojik ve patolojik olgulardaki durumlarını araştırır. Bu haliyle, moleküler biyoloji ve genetik DNA, RNA ve proteinlerin yapı ve işlevlerini anlamanın da ötesine gider, hücre içi ve hücreler arası sinyallerin ve moleküler olguların hücrelerin ve organizmaların sağlıklı işleyişi üzerindeki etkilerini araştırır.(1)


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Amacı Nedir?


Moleküler biyoloji ve genetik, doğada yaşayan tüm canlıların oluşumunu programlayan genetik şifrelere ışık tutan, genlerin yapısını ve işlevlerini çözümleyen ve çözülen şifrelerin tıp, eczacılık, tarım, hayvancılık, gıda, çevre, enerji gibi pek çok alanda kullanılmasını amaçlayan uygulamalı bir bilim dalıdır. Moleküler biyoloji ve genetik bilimi, laboratuvarda yapılan bilimsel çalışmalar ile canlı yaşamına uygulanacak çalışmalar arasında bir köprü görevi görmektedir.(2)


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Araştırma Konuları

· İnsan Genetiği: Kalıtsal ve kompleks Hastalıklar,

· Bitki Genetiği,

· Gen Anlatımı,

· Biyoteknoloji,

· Kanser,

· Farmakogenetik, tedavide kişisel tanı/tedavi ve gen terapi yöntemlerinin geliştirilmesi,

· Sistem biyolojisi ile biyolojik sistemlerin anlaşılması,

· Biyoinformatik metotlar ile türlerin genetik yapılarının analizi gibi konular moleküler biyoloji ve genetik bölümünün araştırma alanlarındandır.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Türkiye’deki Eğitim Programı Nasıldır?


Türkiye’de MF-3 puan türünde öğrenci alımı yapmakta olan moleküler biyoloji ve genetik bölümü, örgün öğretim ya da ikinci öğretim olmak üzere; 206 üniversite arasından 55 tanesinde bulunmaktadır. Bunlardan 40 tanesi devlet üniversitesi olmak üzere 15 tanesi ise özel/vakıf üniversitedir. Bu üniversitelerde moleküler biyoloji ve genetik bölümü için toplamda 2852 kontenjan vardır.(3) Eğitim süresi 4 yıl olmakla beraber bazı devlet ve özel/vakıf üniversitelerinde eğitim dili %100 İngilizce olduğu için bir yıl zorunlu hazırlık eğitimi mevcuttur, bu nedenle bu üniversitelerde eğitim yılı 4+1 şeklinde 5 yıldır. Lisans programı genel olarak ilk iki yıl matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel derslerden oluşmaktadır. Lisan programının diğer yıllarında ise moleküler genetik, biyokimya, fizyoloji, bilgisayar bilimlerinin yanı sıra elektrik ve manyetizma, mikrobiyoloji, fizyoloji, gen moleküler biyolojisi ve genetik mühendisliği uygulamaları gibi alan derslerini ve ilgili laboratuvar derslerini almaktadırlar. Bu derslere ek olarak çeşitli seçmeli derslerle öğrenciler ilgilendikleri alanlar ile ilgili dersleri de alabilmektedirler.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü Kimler Seçmeli?


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nü tercih etmek isteyen adaylar matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel bilimlerde başarılı, okuma ve araştırmayı seven, uzun süre aynı ortamda çalışabilen, gözlemci, sabırlı ve sistematik davranabilen, meraklı ve teknolojiyi iyi kullanabilme yeteneğine sahip olmalı.


Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün Kariyer Olanakları Nelerdir?


· Yurt içinde ya da yurt dışında çeşitli araştırma destekleri ile akademik kariyerine devam edebilmektedir,

· Araştırmacı ve/veya yönetici olarak sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarının araştırma-geliştirme ve uygulama bölümlerinde,

· Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji alanlarında hizmet veren kuruluşlarda teknik eleman olarak istihdam edilebilirler,

· Sağlık, tarım, hayvancılık ve çevre kuruluşlarının AR-GE departmanlarında uzman olarak çalışabilirler,

· İlaç ve gıda sanayisi gibi biyoteknolojiye dayalı üretim ve çalışma yapan sektörlerde araştırma-geliştirme ve kalite kontrol laboratuvarlarında,

· Genetik hastalıkların tanı ve tedavi merkezlerinde,

· Kök hücre merkezlerinde,

· Tüp bebek merkezlerinde,

· Adli tıp kurumlarında araştırmacı ve/veya yönetici olarak çalışabilirler.


Sonuç


Bugünün ve geleceğin bilim alanı olan moleküler biyoloji ve genetik araştırma ve uygulama odaklı multidisipliner bir bilimdir. Moleküler biyoloji ve genetik bilimi canlılığın yaşam şifresi olan moleküllerin (DNA ve bazı canlılar için RNA veya protein) yapısını çözmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar teknolojide meydana gelen gelişmelerin de katkısıyla modern genetik mühendisliği, biyoteknoloji, klonlama, canlandırıcı doku mühendisliği, nadir hastalıkların tanı, teşhis ve tedavisi gibi çeşitli alanlarda yeni metotların geliştirilmesine ve kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Özellikle son elli yılda biyolojik bilimlerde yaşanan devrimsel gelişmeler artık yeni bir çağın kapılarını aralamaya başlamıştır. Genetik tasarımcılığı çağının arifesinde olduğumuz bu zaman diliminde moleküler biyoloji ve genetik geleceği parlak olan bölümler arasındadır.


Kaynakçalar:

 1. Boğaziçi Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Erişim adresi: https://tanitim.boun.edu.tr/molekuler-biyoloji-ve-genetik-0

 2. “Bugünün ve Geleceğin Bilim Alanı Olarak Moleküler Biyoloji ve Genetik”, TR Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisi, (2019). Erişim adresi: http://trdergisi.com/bugunun-gelecegin-bilim-alani-olarak-molekuler-biyoloji-genetik/

 3. (2019). Erişim adresi: https://www.basarisiralamalari.com/molekuler-biyoloji-ve-genetik-2019-taban-puanlari-ve-basari-siralamalari/

 4. (Kapak Fotoğrafı) (2017). Erişim adresi: https://pxhere.com/tr/photo/1259367


160 görüntüleme

Türkiye'nin Tek Popüler Genetik Bilim Dergisi

Bezelye Dergi ISSN: 2587-0173

Bizi Takip Et
 • Beyaz Facebook Simge
 • Beyaz Instagram Simge
 • White Twitter Icon
 • Icon-gmail
 • kisspng-white-logo-brand-pattern-three-d
 • images
 • medium
 • Dergilik
 • YouTube

© 2019 by Bezelye Dergi