top of page

Konuşmacılarımızın CV'leri

1966 Bursa doğumlu olan Prof. Dr. Türker Kılıç; Beyin Tümörleri ve Tedavileri alanında Üst İhtisasını Harvard Üniversitesi’nde, Bilim Doktorasını ise Marmara Üniversitesi’nde Anatomi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2015 yılında Avrupa Bilim Sanat Akademisi ‘ne seçilmiştir. Bilim dünyasındaki en önemli 3 akademiden biri olan bu kuruluşta 30 civarında Nobel kazanmış bilim insanı bulunmaktadır. 25 yıllık tarihinde, ülkemizden toplam 10 bilim insanı bu akademiye seçilmiştir. Hacettepe, Marmara ve Harvard Üniversitelerinde eğitim alan Dr. Kılıç; 2012 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Kurucu Dekanı olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları; Beyin-Zihin İlişkisi, Beyin ve Hipofiz Bezi Tümörleri, Beyin Damarları ve Tümörleri Mikrocerrahisi,  Ameliyathane MR’ı içinde cerrahi yöntemidir.

H-indeksi “31” olan ve 200’ün üzerinde bilimsel yayını olan Dr.Kılıç, çeşitli Beyin Ameliyatı Yöntemleri ve Beyin Tümörlerinde kullanılan Glivec isimli ilacın buluş sahibidir. Türkiye’de Gamma-Knife Işın Cerrahisi, Tümör Bankası, Transcranial Doppler Kullanımı, Ameliyathane MR tekniği uygulamalarını ilk başlatanlardandır.

“50 yılda hayattan ne öğrendim?”, “Bilim-Hukuk”,  “Galileo’nun Teleskopu Kadar Çığır Açıcı, Son 3 Yılın Üç Bilimsel Devrimi”, “Ütopya” adlı dört konuşması 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiştir.

 

Bilimsel araştırmaları yanında, tıp eğitimi ve bilim eğitimi konularında çalışmaktadır.

Prof. Dr. Türker KILIÇ

 

Dr. Berna Sözen, Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nde lisans öğrenimini; Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Bilimler kapsamındaki Üreme Biyolojisi yüksek lisans eğitimini tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Southampton Üniversitesi, İngiltere'de Erken Embriyo Gelişimi üzerinde çalıştı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Sağlık Bakanlığı kapsamındaki Klinik Embriyoloji eğitiminin ardından, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Histoloji-Embriyoloji, Cambridge Üniversitesinde ise Kök Hücre Biyolojisi ve Memeli Embriyo Gelişimi üzerine doktora çalışmalarını tamamladı. Şu an Cambridge Üniversitesi, Fizyoloji, Gelişim ve Sinirbilimleri bölümünde çalışan Dr. Berna Sözen'in odak noktası üreme hücreleri ve ana rahmi olmaksızın embriyo gelişiminin kök hücreler ile modellenmesi ve böylece embriyonik gelişimin bilinmeyen sırlarını aydınlatmak üzerinedir.

Berna Sözen, MSc. PhD.​

 

1986 yılı Kayseri doğumlu Dr. Perinur Bozaykut Eker, lise eğitimini Kadıköy Anadolu Lisesi’nde bitirmesini takiben, lisans eğitimini 2009 yılında Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimine Marmara Üniversitesi Tıbbi Biyokimya alanında devam eden Bozaykut Eker, tez çalışmalarını kazandığı araştırmacı bursuyla Londra King’s College Kalp ve Damar Bölümü’nde gerçekleştirmiştir. Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi’nde sürdürürken, özellikle kalp ve damar hastalıklarında yüksek kolesterol içeren diyetin rolü ve yaşlanma süreci ile ilişkili mekanizmalar üzerine çalışmalar yapan Dr. Bozaykut Eker, Physiological Society, SFRR-Europe gibi kurumlardan genç araştırmacı ödülleri kazanmıştır. Doktora eğitimi sonrasında, İstanbul Medipol Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalışırken, TUBİTAK bursuyla çalışmalarını yürütmek üzere Harvard Tıp Fakültesi Genetik Bölümü’ne kabul almıştır. Gladyshev Lab ekibiyle yaşlanma üzerine yaptığı çalışmalarında, sıra dışı yaşam sürelerine sahip olan ve hayatının büyük bir bölümünde yaşlanma belirtisi göstermeyen tüysüz köstebek fareler gibi farklı türlere ait genomların analiz edilmesi ile türler arasındaki yaşam süresi farklarının araştırılmasına dair geniş çaplı çalışmalar yapmıştır. Kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıkları da kapsayan birçok hastalığın temelini yaşlanma süreci ile ilişkilendiren ekip, devam eden projeleri ile yaşlanmanın genetiğini aydınlatarak yaşlanma ile ilişkili hastalıkların önlenmesini ve sağlıklı insan ömrünü uzatmayı hedefleyen çalışmalarını sürdürmektedir.

Yrd. Doç. Dr. Perinur BOZAYKUT EKER

 

Prof. Dr. Nesrin Özören, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde 1995 yılında tamamladıktan sonra 1996-2002 yılları arasında Amerika'nın en köklü üniversiteleri (Ivy League) arasında bulunan Philadelphia'daki University of Pennsylvania'da doktora çalışmaları yürütmüştür. Doktora tezi kanserde bozulan programlı hücre ölümü- apoptoz'un temel mekanizmaları üzerine odaklanmıştır.  2002-2005 yıllarında Ann Arbor-Michigan'daki University of Michigan'da doktora sonrası araştırmalar yürütmüştür. Buradaki çalışmaları da apoptoz ayrıca da doğal bağışıklık sistemindeki patojen tanıma alıcıları üzerineydi.

Dr. Nesrin Özören 2005 yılında Boğaziçi Ünivesitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde göreve başlamış ve 2007 yılında 'Apoptoz ve Kanser İmmünolojisi Laboratuvarı (AKIL)’ kurmuştur. Son 5 yılda ortaya çıkan indüklenmiş kök hücre eldesi ve CRISPER/CAS 9 kullanarak genetik tasarım deneylerine başlanmıştır.  Prof. Dr. Nesrin Özören, kanser çalışmalarında elzem olan insan kanser ksenograftlarının nude ve SCID farede büyütülmesi ve modellerin oluşturulması, ayrıca canlıda görüntüleme tekniğinin uygulanması sırasında VİVARİUM'da önderlik ve koordinatörlük yapmıştır (2012-2015). Prof. Dr. Nesrin Özören ülkemizde ilk kez 16 bireyin tüm genom dizisinin tamamlandığı ve araştırıldığı Boğaziçi Üniversitesi Türkiye İnsan Genom Araştırma Projesinin eş-yürütücüsüdür (2011-2014).

AKiL, ülkemizde tek olarak enflamazom (veya ASC zerrecik) kompleksinin oluşum mekanizmaları üzerinde

yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bu çalışmalardan ASC zerrecik mikrokürecik sistemi kullanılarak biyomoleküllerin veya antijenlerin taşınabileceğini hücre ve hayvan deneylerinde göstermiş bulunmaktadır.  BU buluşu Türkiye, Amerika ve Japonya’dan patentlidir (TR 04773 B ve JP/6026645). Bu mikrokürecik sistemi kullanarak yeni nesil aşıların (mesela domuz gribi aşısı) üretim çalışmaları devam etmektedir. Bu buluş aşıların oda sıcaklığında bozulmadan etkinliklerinin korumalarını da sağlamaktadır.

 

Dr. Nesrin Özören 2006 yılında TÜBA-GEBİP Ödülüne, 2006 yılında Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü (EMBO)-Stratejik Yerleştirme Ödülüne ve 2007'de Oriflame Türkiye- 2006 En Başarılı Bilim Kadını Ödülüne layık görülmüştür.  EMBO-SDIG, TÜBİTAK-KARİYER, TÜBİTAK 1001 ve 1003 ve Boğaziçi-BAP projelerinde yürütücülük yapmıştır. Uluslarası hakemli dergilerde toplam 18 araştırma makalesi, 1 kitap bölümü,  1 özeti ve 2 kısa özeti ve 3 patenti bulunmaktadır ve bunlara 3 000 üzerinde atıf almıştır.

Prof. Dr. Nesrin ÖZEREN

 

ugur.sezerman_Resim.jpg

Lisans ve Lisanüstü derecelerini Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliğ bölümlerinden aldı. Doktora derecesini Boston Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği bölümünden aldı. 1999 yılına kadar Boston Üniversitesi ve Boğaziçi üniversitelerinde araştırmacı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Eylül 1999 ve Mart 2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik programlarında çalıştı. Sabancı Üniversitesinde İşlemsel Biyoloji ve Protein Mühendisliği laboratuarlarını kurdu.

Prof. Dr. Uğur SEZERMAN

 

1966 Bursa doğumlu olan Prof. Dr. Türker Kılıç; Beyin Tümörleri ve Tedavileri alanında Üst İhtisasını Harvard Üniversitesi’nde, Bilim Doktorasını ise Marmara Üniversitesi’nde Anatomi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2015 yılında Avrupa Bilim Sanat Akademisi ‘ne seçilmiştir. Bilim dünyasındaki en önemli 3 akademiden biri olan bu kuruluşta 30 civarında Nobel kazanmış bilim insanı bulunmaktadır. 25 yıllık tarihinde, ülkemizden toplam 10 bilim insanı bu akademiye seçilmiştir. Hacettepe, Marmara ve Harvard Üniversitelerinde eğitim alan Dr. Kılıç; 2012 yılından beri Bahçeşehir Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Kurucu Dekanı olarak eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmektedir. Araştırma alanları; Beyin-Zihin İlişkisi, Beyin ve Hipofiz Bezi Tümörleri, Beyin Damarları ve Tümörleri Mikrocerrahisi,  Ameliyathane MR’ı içinde cerrahi yöntemidir.

H-indeksi “31” olan ve 200’ün üzerinde bilimsel yayını olan Dr.Kılıç, çeşitli Beyin Ameliyatı Yöntemleri ve Beyin Tümörlerinde kullanılan Glivec isimli ilacın buluş sahibidir. Türkiye’de Gamma-Knife Işın Cerrahisi, Tümör Bankası, Transcranial Doppler Kullanımı, Ameliyathane MR tekniği uygulamalarını ilk başlatanlardandır.

“50 yılda hayattan ne öğrendim?”, “Bilim-Hukuk”,  “Galileo’nun Teleskopu Kadar Çığır Açıcı, Son 3 Yılın Üç Bilimsel Devrimi”, “Ütopya” adlı dört konuşması 10 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiştir.

 

Bilimsel araştırmaları yanında, tıp eğitimi ve bilim eğitimi konularında çalışmaktadır.

Prof. Dr. Türker KILIÇ

 

bottom of page