top of page
beyaz logo.png

Aldosteron Hormonu


 

Gene-Us Biotechnology

 

Bir steroid hormon aldosteron, temel insan mineralokortikoidi, hormonu adrenal salgı bezinin glomerulus bölgesinde üretilir. Aldosteron birçok biyosentetik tepkimenin sonuç üründür. Tek bir enzim, aldosteron sentaz, bütün bu adımları yapar ve CYP11B2 geni tarafından kodlanır. Benzer faaliyet gösteren enzimi salgılayan CYP11B1 geni ile homologdur ve birlikte insanlarda 8. Kromozomun tandeminde bulunur. Protein ürünleri birbirine %95 benzerlik gösterir.


Anjiyotensin-renin sistemi tarafından düzenlenen anjiyotensin II (AngII) ve plazma potasyum da aldosteron üretimi için temel ürünlerdir. Ang II sodyum tüketimi ve hücre dışı sıvı azalma durumlarında, aldosteron salınımını tetikler. Bazen en ufak bir plazma potasyum artışı bile aldosteron salınımını tetiklemek için yeterlidir. Kan basıncı Ang II seviyesini ters yönlü değiştirir; kan basıncı

düştüğünde Ang II seviyesi artar.

Diğer aldosteron üretimini etkileyen faktörlerden biri olarak kabul edilen adrenokortikotropik hormon (ACTH), aldosteron üretimini etkiler, ancak uzun vadeli etkisi belirsizdir. Aldosteron mineral kortikoid reseptörünün (MR) hücre içi reseptörü, stereoid / tiroid / retinoid / yetim superaile'ye bağlanır. Bağlandıktan sonra ligand reseptörü kompleksi çekirdeği değiştirir ve DNA düzenleyici elementlerle doğrudan bağlantıda bir transkripsiyon faktörü (aldosteronun klasik genomik etkisi) olarak hareket eder. Genelde aldosteron hedef organı böbrek olarak bilinse de MR renal distal nefronda yüksek oranda bulunduğu gibi diğer kolon ve ter ve tükürük bezi kanalları gibi epitel hücrelerde de bulunur. Bununla birlikte MR epitel olmayan kalp, beyin, vasküler düz kas hücreleri, karaciğer, periferal kan lökositleri gibi hücrelerde de görülmüştür. Aldosterondan sodyum ve potasyum taşınmasının başlıca bölgeleri, kortikal toplama tübüllerinin ve distal katlanmış tübülünün lüminal hücreleridir. Apikal içine yerleştirilen epitelyal sodyum kanalı (ENaC), renal sodyum reabsorbsiyonunda ana belirleyici konudur.[1, 3]

Şekil 1: Aldosteronun nefronun distal toplama tübülündeki hücre içi efekti
Şekil 2: CYP11B2 ve onun genel polimorfizmi

Oksijen konsatrasyonu azalması aldosteron sentezini inhibe eder. Bu durum natriürezis tarafından yüksek oksijen seviyesine karşı akciğer ödemini önleyici bir adaptasyondur. Kalp yetmezliği durumunda, oksijen yetmezliği (hipoksiya) aldosteron üretimini artırır. [2]


Şekil 3: Hipoksiya ve reoksijenasyon durumlarında aldosteron üretimi
Şekil 4: Aldosteronun epiteldeki genomik fonksiyonu
Şekil 5: Aldosteronun moleküler mekanizması

Aldosteron 2 özel moleküler mekanizmaya sahip olabilir; soldaki klasik mekanizma veya sağdaki protein-protein ilişkisi (Şekil 6). Aldosteron etkisinin özgüllüğü birkaç reaksiyon yolu ile düzenlenebilir; doku ekspresyon reseptörü, ligand bağlayıcı reseptör, DNA bağlayıcı web siteleri veya transkripsiyonu etkileyen faktörler. [3]

Şekil 6: Aldosteron- ENaC sinyalleşmenin entegre modeli
Şekil 7: Aldosteronun genomik veya genomik olmayan aksiyon karşılaştırılması

Epigenetik, sistemde eğitilmiş bağışıklığa yardımcı olan temel yardım mekanizmasıdır. Aldosteron, makrofajları pre-enflamatuar ve aterojenik fenotipe karşı aktive eder. Aldosteron MR yolunun moleküler düzeyde aktivasyonu, makrofajlar, monosit ve makro faz göçü, proliferasyonda ROS üretimini artırır.

Şekil 8: Aldosteron adrenal bezi tarafından üretilir ve mineralkortikoid reseptör aktivasyonu tarafından bağışıklık hücreleri hedeflenir. [4]


Şekil 9: RAAS sisteminin aldosterone seviyesinin değişimi ile etkilediği organlar.


Referanslar

1) Freel, E. M. (2004).Mechanisms of Hypertension: The Expanding Role of Aldosterone. Journal of the American Society of Nephrology, 15(8), 1993–2001. doi:10.1097/01.asn.0000132473.50966.14

2) Yamashita, K., Ito, K., Endo, J., Matsuhashi, T., Katsumata, Y., Yamamoto, T., ... Sano, M. (2020). Adrenal cortex hypoxia modulates aldosterone production in heart failure. Biochemical and Biophysical Research Communications.doi:10.1016/j.bbrc.2020.01.088

3) Booth, R. E., Johnson, J. P., & Stockand, J. D. (2002). ALDOSTERONE. Advances in Physiology Education, 26(1), 8–20.doi:10.1152/advan.00051.2001

4) Matarese, G., & Norata, G. D. (2019).Hormonal control of trained immunity: aldosterone at the crossroad between activation of innate immunity and cardiovascular diseases. Cardiovascular Research. doi:10.1093/cvr/cvz191

3.060 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page