top of page
beyaz logo.png

Balint Sendromu: Fenomanal Arka Plan Kaybı


 

Furkan Avcı - İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Dönem 3

 

TANIM


Balint sendromu en sık bilateral oksipital ve parietal alanların hasarını takiben görme alanını algılama yeteneğini etkileyen, nadir görülen bir sendromdur. Bu sendromun simultanagnozi, optik ataksi ve okulomotor apraksi şeklinde triadı vardır. Genellikle vasküler patolojilere, ani ve şiddetli hipotansiyona, ensefalopatilere ve hipoksiye bağlı olarak gelişir.


TARİHÇE


Bu sendromu ilk kez Avusturya-Macar kökenli nörolog Rezsȍ Bȧlint 1909 yılında tanımlamıştır. Balint bilateral parietal lezyonu olan hastada çarpıcı vizüel problemler rapor etmişti. Balint’in bu sendromu ilk tanımlamasından sonra birkaç vaka daha bildirilmiş ve sendromun güncel tanımı yapılmıştır. Balint sendromunun klasik tanımında üç triadı vardır. Birincisi, bir bütün olarak görme alanını algılamadaki yetersizlik [simultanagnozi]; İkincisi, gözleri fikse etmede zorluk [okulomotor apraksi] ve üçüncüsü, bakarak bir objeye elini hareket ettirmekte beceriksizlik [optik ataksi] dir. Bu sendromda tarif edilen bileşenler birbirleriyle zayıf ilişkilidir. Bir hastada biri diğeri bulunmadan da bulunabilir.


BELİRTİLER


Simultanagnozi: Odaklandığımız nesneyi mutlaka diğer nesnelerle uzaysal olarak ilişkili görürüz. Görsel bilinç, çevremize ait uzaysal bir ‘’harita’’ sağlar ve bu haritada farklı nesnelerin birbirlerine göre konumları eşzamanlı bir şekilde var olur. Bu bozukluğa muzdarip olan hasta, bir anda yalnızca bir nesne görür. Bilincin kapsamı sadece o nesne ile sınırlandırılmıştır. Onun dışındaki her şey hastanın bilincinin dışındadır. Odaklanılan nesne ile diğer nesneler arasındaki ilişkiler bilinçte temsil edilemediği için hasta, nesnenin nerede konumlandığını bilemez. Sanki odaklanılan nesne haricindeki diğer nesneler yoktur! Nesne ister büyük ister küçük olsun fark etmez. Burada önemli olan nesnelerin sınırı değil farkındalığın sınırıdır.


Optik ataksi: (bu terimi literatüre sokan kişi de Balint’tir) Görsel rehberlik altında hedefleri yakalamada yetersizlik ‘misreaching’ olarak tanımlanır. Optik ataksi muhtemelen uzayda objelerin pozisyonlarının bozulmuş analizinin sonucudur. Ayrıca bu hastalarda objelerin birbirinden uzaklığını yargılaması da zordur. Her iki ekstremitedeki misreaching bilateral lezyonlarda ortaya çıkar fakat tek taraflı lezyonlarda sadece kontralateral görme alanındaki görsel hedeflerde veya karşı ekstremitede ortaya çıkabilir. Özellikle hedefe ulaşma santral görme alanından ziyade periferal görme alanında daha fazla bozuktur.


Okulomotor apraksi: Bir objeye veya istikamete direkt olarak bakma güçlüğü olarak tanımlanır. Bilateral lezyonlar görsel hedeflere sakkadların başlama ve rehberliğinde bozukluğa neden olabilir. Bazen ‘psychic paralysis of gaze’ bakışın psişik paralizisi olarakta isimlendirilir. Okulomotor apraksi frontal ve parietal göz alanları veya her ikisinin bilateral lezyonları ile ilişkilidir.


MEKANİZMA


Üst parietal lobulün (SPL) hareketlerin görsel kontrolünün ana merkezi olduğu bilinmektedir. SPL, parietoccipital bileşkesinde yer alır. SPL’deki nöronlar görsel uyaranlara bağlı bir nesneye ulaşmak için gerekli görsel ve el hareketlerini kontrol eder. Bu nedenle SPL’ye verilen hasarın optik ataksinin nedeni olduğu varsayılmaktadır.


Simultanagnozi, bir defada birden fazla nesneyi algılayamama anlamına gelir. İki tip simultanagnozi tanımlanmıştır. Dorsal tipte, hasta bir kerede birden fazla nesne göremez ve yürürken sıklıkla diğer nesnelerle çarpışır. Bu bilateral parietal lezyonlarda görülür. Ventral tipte, hasta aynı anda birden fazla nesne görür, ancak görsel olarak birlikte entegre edemez. Bu nedenle yürürken nesnelere çarpmazlar. Ventral tip sol alt oksipito-temporal lob lezyonlarında görülür.Şekil 1: Balint'in yaptığı otopsiler sonucu bulduğu beyindeki yumuşamalar. (4)


Şekil 2: Friedman-Hill'in vaka raporunda açıklanan Balint sendromlu hastanın yeniden yapılan MR görüntüsü (5)

TEDAVİ


Balint sendromu gibi görsel-duyusal spesifik rehabilitasyonu açısından literatür son derece yetersizdir. Balint sendromunda görülenler gibi algısal eksikliklerin rehabilitasyonuna üç yaklaşım belirlenmiştir:

1-Kişinin güçlü yönlerini ve yeteneklerini kullanan, problemleri telafi etmelerine veya engellerini azaltmak için çevreyi değiştirmelerine yardımcı olan işlevsel görevleri içeren uyarlanabilir (işlevsel) yaklaşım. Bu en popüler yaklaşımdır.

2-Hasarlı MSS'nin günlük yaşamın tüm faaliyetleri boyunca genelleştirilebilecek algısal becerilerde eğitim alarak restorasyonunu içeren iyileştirici yaklaşım. Bu, masa üstü aktiviteleri veya sensorimotor egzersizleri ile başarılabilir.

3-Öğrenmenin otomatik olarak bir durumdan diğerine aktarılmadığı gerçeğine dayanan çok noktalı bağlam yaklaşımı. Bu, çeşitli görevler ve hareket talepleri içeren çok sayıda ortamda hedeflenen bir stratejinin uygulanmasını içerir ve öz-farkındalık görevlerini içerir.

Balint sendromundan muzdarip olan hastalar neredeyse kör bir insan kadar çaresizdirler. Ama yine de kör değildirler, görsel nitelikleri veya görme keskinlikleri kaybolmamıştır. Görsel dünyayı, benmerkezci uzaya yayılmış çoklu görsel nesnelerin kapsamlı ve tutarlı bir temsili olarak bir araya getirme kabiliyetlerini yitirmişlerdir.


VAKA ÖRNEKLERİ:


Kaynakçalar:

1. 1-Husain M. And Stein J., Rezsö Bálint and his most celebrated case, Arch neurol 1988 Jan;45(1):89-93.

2. Gülnur TEKGÖL UZUNER, Özge KELEŞ, Nevzat UZUNER, NADİR BİR SENDROM: BALİNT SENDROMU, Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2016; 22 (1): 32-36 doi: 10.5505/tbdhd.2016.30085

3. Revonsuo,A.(Ed.2010), Bilinç:Öznelliğin bilimi,Küre yayınları

4. D’Esposito, M. (ed. 2003), Neurological foundations of cognitive neuroscience, Cambridge, MA:MIT Press

5. Farah, M.J. And Feinberg, T.E.(ed.2000), Patient-based approaches to cognitive neuroscience,Cambridge, MA:MIT Press

6. S. Deepak Amalnath, Sai Kumar, S. Deepanjali, Tarun Kumar Dutta, Balint syndrome, Ann Indian Acad Neurol 2014;17:10-1

7. Zgaljardic, Dennis J.; Yancy, Sybil; Levinson, Jason; Morales, Gabrielle; Masel, Brent E. (2011). "Balint's syndrome and post-acute brain injury rehabilitation: A case report". Brain Injury25 (9): 909–17. 

8. Rosselli, Mónica; Ardila, Alfredo; Beltran, Christopher (2001). "Rehabilitation of Balint's Syndrome: A Single Case Report". Applied Neuropsychology8 (4): 242–7. 1.274 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page