top of page
beyaz logo.png

Biyoloji ve Psikolojik Sağlamlık

Nurhayat Kayar - Biyoloji Öğretmeni, Muzaffer Çil Anadolu Lisesi


"Direnç" terimi, strese,sıkıntıya ve travmaya başarılı bir şekilde uyum sağlama yeteneğini ifade eder. Bireylerin stres kaynaklı zihinsel bozukluklardan kaçınmasını sağlar. Depresyon, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) ve anksiyete gibi. Hem hayvan modellerinden hem de insanlardan elde edilen ve giderek daha fazla açıklayıcı olan kanıtlar stresin altında yatan nörofizyolojik ve nöropsikolojik mekanizmaların dayanıklılık fenotipinin altında yatan aktif mekanizmaların açıklayıcısı olabilir. Nihayetinde, dayanıklılığın nörobiyolojik mekanizmalarına ilişkin bu artan anlayış özellikle nöral sinirleri hedef alan yeni müdahalelerin geliştirilmesiyle sonuçlanmalıdır. Dayanıklılığı artıran ve daha etkili tedavilere yol açan devre ve beyin bölgeleri stres kaynaklı bozukluklar için stres dayanıklılığı geliştirilebilir, ancak sonuçlar ve etkiler, müdahalenin türüne ve tedavi edilen türlere bağlıdır. Bununla birlikte, son zamanlardaki biyolojik ve psikolojik araştırmalarda yılmazlık daha özel bir anlam kazanmıştır. Dayanıklılık fikri strese karşı direnç, araştırmacıların çalışmaya başladığı 1970'lerde ortaya çıkmıştır. Zor bir yetiştirilme tarzına rağmen normal gelişim gösterebilen çocuklar tarafından 1990'ların başlarında, dirençlilik araştırmasının vurgusu, koruyucuları tanımlamaktan uzaklaştı. Olumlu duyguları ve öz düzenleme yeterliliğini içeren faktörler, bireylerin olumsuzlukların üstesinden nasıl geldikleri ve psikososyal belirleyicilerinin incelenmesi travmaya maruz kalan yetişkinlerde dayanıklılığı açıklar. Dirençliliğin olumsuz tezahürleri duygudurum bozuklukları, majör depresif bozukluk (MDB), korku, kaygı, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) dahil ve stresle ilişkili diğer olumsuz duygular olarak kendini gösterir. Optogenetik gibi ileri teknolojiler kullanan son araştırmalar, önemli ölçüde dayanıklılığın içsel biyolojik mekanizmalarına ilişkin anlayışımızı derinleştirdi. Son 10 ila 15 yılda, dirençlilik hem insanlarda hem de hayvanlarda çeşitli bağlamlarda tartışılmıştır. Hayvanlar stresin daha az zararlı etkisini gösterir, esnek olarak kabul edilir. Bir takım hayvan modellerinde stres dayanıklılığı anlayışımızı geliştirmek için kullanılmıştır. Veya yatkınlık örneğin, kronik sosyal yenilgi stresi, öğrenilmiş çaresizlik , avcı kokusuna maruz kalma veya kronik hafif strese dirençli ve duyarlı hayvanlar olabilir. Belirli davranışsal görevlerdeki performanslarıyla ayırt edilirler. Esnekliğin bir özellik, süreç olarak tanımlanması gerekip gerekmediği veya sonuç, insan dayanıklılığında sıklıkla tartışılır. Yılmazlık bir bireyin sıkıntı karşısında gelişmesini sağlayan kişisel nitelikleri temsil eder. Esneklik, bir özellikler kümesini içeren bir özelliktir.


Buna karşılık, “süreç hipotezi” arasındaki etkileşime odaklanırsak bireysel ve olumsuz durum ve vurgular zaman içindeki değişikliklerin dinamik olduğunu ve pozitif önemli sıkıntı bağlamında uyumunu gösterir. Son olarak, dayanıklılık aynı zamanda bir yaşanan sıkıntıdan sonraki sonuçtur. Bu yukarıdaki tüm stres direnci kavramlarının ortak iki öğeye sahip olduğu görülür: sıkıntı ve olumlu uyarlama. Bu nedenle hem insandaki dirençlilik çalışmalarına dahil edilmelidir hem dehayvan modelleri. Aslında, en güncel psikolojik dayanıklılık çalışmalar dört yönü içerir: (a) temel veya sıkıntı öncesi; (b) sıkıntının kendisi; (c) sıkıntı sonrası dirençli sonuçlar; ve (d) dirençli sonuçların öngörücüleri. Farklı türleri entegre eden daha fazla kesitsel çalışma olumsuz stresin farklı olup olmadığını açıklığa kavuşturmak için gereklidir. Stresler ortak etkili yolları paylaşır. Bu özellikle "Zorluk" teriminin geniş bir yelpazeyi kapsadığı dikkate alındığında önemlidir. Örneğin, insanlarda sıkıntı şunları içerebilir: sosyal reddedilme, sınavlarda başarısızlık, erken yaşam stresi, depresyon ve diğer kronik kalıcı stresli deneyimler, hayvanlarda sosyal yenilgi, zorunlu yüzme,


Şekil 1: Psikolojik sağlamlık[2]


Burada gördüğümüz gibi strese maruz kalma yılmazlık üzerine etkilidir. Psikolojik stres faktörlerinin biyolojimiz üzerine yarattığı etkileri incelediğimizde psikolojik sağlamlığın oluşabilmesi için gerekli olan faktörleri de görebiliriz. Örneğin psikolojik sağlamlık daha doğumda yaşanan stres faktörleriyle alakalıdır. Güvenli bağlanma koşullarıyla karşı karşıya kalan bir bebek daha ilk andan gerek biyolojisi ve gerekse psikolojisi üzerinde oluşan stres faktörleri etkisiyle psikolojik sağlamlık açısından çeşitli faktörlerle karşılaşır. Güvenli bağlanma koşulları çocukluk, ergenlik ve hatta yetişkinlikteki bağlanma konusunda etkilidir. Burada bu faktörlerin insan vücudu üzerinde biyolojik ve psikolojik etkiler yarattığı kaçınılmaz bir gerçektir. Ve artık günümüzde küresel olarak da değişen stresin yaratcağı etkilerin psikolojik sağlamlık üzerindeki etkileri daha fazla araştırılmaya ihtiyaç duymaktadır. Bu etkiler yaşa bağlı olarak değişmektedir. Koşulların değişmesiyle farklılaşan algının yarattığı düşünceler zamanla davranışa dönüştüğünde bu durum psikolojik sağlamlık davranışlarında da değişikliğe sebep olmaktadır. Burada farklı bakış açıları kazanmanın bu durumu etkileyeceği açıktır. Algı nörobiyolojik temellere sahip olduğuna göre psikolojik sağlamlığın da nörobiyolojik temellerinin olduğunu göstermektedir. Burada algıyla kazanılan düşüncelerin niteliği bizim oluşturacağımız psikolojik sağlamlık davranışlarıyla ilintili olacaktır. Eğer bu davranışları incelerken bu durumun nörobiyolojik etkilerini gözden kaçırırsak psikolojik olarak da oluşmuş zararları çözmekte zorlanabiliriz. Bu açıdan daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç olduğu açıktır.
Referanslar:

  1. Haoran Liu, Chenfeng Zhang, Yannan Ji and Li Yang, Biological and Psychological Perspectives of Resilience: Is It Possible to Improve Stress Resistance?,21 August 2018

2-https://pixabay.com/tr/photos/gülen-ifade-kızgınlık-sinirli-2979107/ erişildi.36 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page