beyaz logo.png

Sideritis Türleri’nin Fitokimyasal Bileşimi


 

Mustafa Öksüz - Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Öğrenci

 

Sideritis ismi demir bıçak yaralanmalarının tedavisinde kullanıldığından dolayı Yunancada demir anlamına gelen ‘Sideron’ kelimesinden türetilmiştir. Sideritis L., dünyanın en yaygın ve çeşitli bitkilerinden biri olan Lamiaceae (Labiatae) ailesine aittir. 150'den fazla Sideritis cinsi esas olarak Akdeniz bölgesinde bulunur. Bu cins, sırasıyla Avrupa ve Makaronese türleri tarafından oluşturulan Sideritis ve Marrubiastrum olmak üzere iki alt türe ayrılır. Marrubiastrum (Lamioideae:Lamiaceae) alt türü, Madeiran ve Kanarya Adası takımadalarının 10 adası arasında dağılan 24 (23 mevcut) çok yıllık tür içeren en zengin Makaronese endemiklerinden birini temsil eder. İkinci ve çok daha büyük bir alt tür olan Sideritis, büyük çoğunlukla Avrupa’da olmak üzere Kuzey Afrika’da da görülen, tek veya çok yıllık olmak üzere çoğu boğucu olan ama hiç biri odunsu olmayan 125 tür içerir.Sideritis’te alt basamak olarak 4 bölümden oluşur. Sideritis cinsinin çok sayıda endemik tür içerdiğine dikkat etmek önemlidir: Türkiye'de 46 tür, 12 alttür ve iki çeşit büyür, 36 tür, 10 alt tür ve bunların iki çeşidi endemiktir (% 77 endemizm oranı). Fas'ta 16'sı endemik olan 25 Sideritis türü yetişir. İber Yarımadası ve Balear Adaları, 36 tanesi endemik olan 49 Sideritis türü içerir; Kanarya Adaları'nda bu cins 19 endemik tür tarafından temsil edilmektedir.1

Şekil 1: Sideritis türlerinin dünyadaki dağılış alanlarını gösteren harita

Sideritis türlerinin anten kısımları, öksürük, soğuk algınlığı, gastrointestinal bozukluklar gibi bazı hastalıkları tehdit etmek için halk tıbbında yaygın olarak kullanılmaktadır ve bileşenlerinde antiseptik, antienflamatuar, antiromatizmal, antimikrobiyal aktiviteler ve böcek öldürücü özellikler gösterilmiştir. Türkiye'de ve diğer Akdeniz ülkelerinde daha çok bitkisel çay olarak kullanılır.2


Terpenler


Seskiterpenler ve triterpenler Sideritis türlerinde yaygın değildir. Monosiklik seskiterpenler Sideritis argosphacelus var. spicata’dan yakın zamanda izole edilmiştir.3 Pentasiklik triterpenler rhoiptelenol ve ripiptelenon, Tenerife Kanarya Adalarında yetişen endemik bir tür olan Sideritis macrostachya’dan elde edilmiştir. Sideritis massoniana varyeteleri4 α ve β-amyrin triterpenleri içerir.5


Şekil 2: Rhoiptelenol Beta-Amyrin Alfa-Amyrin


Aksine, Sideritis türleri diterpenler açısından zengindir; en azından dikkat çekici bir yapısal değişkenliğe sahip 160 farklı diterpenler anten kısımlarından tanımlanmış ve izole edilmiştir.6 Diterpenler ilk olarak Sideritis italica’dan izole edilmiştir ve ilk tanımlanan diterpenler siderediol ve sideroldür.7,8 Bugüne kadar, özellikle İber Yarımadası ve Kanarya Adaları'nda büyüyen bitkilerde diterpenoidlerin varlığını gösteren önemli sayıda çalışma bildirilmiştir.7,8,9,14,15

Şekil 3: Siderdiol - Siderol


Diterpenoidler analizi, Doğu ve Orta Akdeniz bölgesinde (Türkiye, Yunanistan ve İtalya) meydana gelen türlerin neredeyse sadece kauran diterpenler içerdiğini, Batı Akdeniz bölgesinde ve Makaronezyan bölgelerde büyüyen türlerin farklı karbon iskeletlere sahip olduğunu göstermiştir. (ent-kauren, labdan, atisen, pimaran, beyeran, trachilobane ve rosane)10,11


Kaurene diterpenler türevleri (foliol, sidol, linearol, sideridiol ve izolinearol) Sideritis türlerinde en sık bulunanlardır. Labdan (ribenol ve andalusol), beyeran (tobarrol ve conchitriol), rosane (lagascatriol) ve atisane (serradiol) yapıları da bu cinste yaygındır.3,5,9,12,


Şekil 4: Foliol - Sidol - Linearol

Şekil 5: İzolinearol - Ribenol


Şekil 6: Andalusol - Tobarrol - Conchitriol


Şekil 7: Lagascatriol - Serradiol


Flavonidler


Sideritis cinsi zengin bir flavonoid kaynağıdır. Akdeniz ve Atlantik Sideritis’indeki flavonoid içeriği hakkında kapsamlı bir çalışma türlerde birkaç grup tarafından gerçekleştirilmiştir. Berberian ve çalışma arkadaşları İspanyol Sideritis türlerinde bulunan flavonoidleri yüksek performanslı sıvı kromatografisi (HPLC) ile saptadı. Tanımlanan flavonoid aglikonlar esas olarak desonilnobiletin, sideritoflavon veya ksantomikrol gibi sıklıkla metoksiflavonlar olan flavonlardır.18,19,20,21,22,23,24


Şekil 8: Sideritoflavon - Ksantamikrol


Ek olarak, bazı çalışmalar Kanarya Adaları'ndan çeşitli türlerde metillenmiş flavonların ve flavanonların varlığını ortaya koydu. Sideritis türlerinin flavonoid tipi ile coğrafi dağılımı arasında bir korelasyon kurulmuştur: 5,6,7-trioksijenlenmiş flavonlar (cirsimaritin, salvigenin veya nepetin) Makaronese türlerinde baskındır, 5,6,7,8 tetraoksijenli flavonların varlığı (sideritoflavon, ksantomikrol veya gardenin-B) Akdeniz türlerinde daha yüksektir.25


Tomas-Lorente ve arkadaşları İspanyol Sideritis türlerinden vakuolar ve epikutiküler flavonoidlerin dağılımını incelemiştir. Sideritoflavon, cirsiliol veya ksantomikrol dahil olmak üzere flavonoid aglikonlar, yaprakların ve gövdelerin yüzeyinde birikmiştir. Elde edilen önemli miktar nedeniyle, araştırmacılar bu flavonoid aglikonlarının yarı kurak habitatlarda yetişen bitkilerin adaptasyonunda önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. Vakuollerde tanımlanan flavonoidler glikozitlerdi ve saptanan yapısal gruplar, izoskutellarein bazlı, hipolaetin esaslı, luteolin esaslı, luteolin esaslı, luseolin esaslı, kirisoeninol içeren apriigolin dahil olmak üzere 5,7-dihidroksiflavon 7-glikozitler, 8 hidroksiflavon 7-allosilglukozitlerdi.21


Şekil 9: Cirsiliol


Uçucucu Yağlar


Sideritis türlerinden elde edilen uçucu yağın kimyasal bileşimi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Literatür revizyonunda, aynı türden uçucu yağın bileşenleri arasında bazı niteliksel ve niceliksel farklılıklar gözlenmiştir. Hem yağ içeriği hem de bileşimdeki bu farklılıklar, iklimsel ve genetik faktörler, agronomik uygulamalar veya bitki kemotipi veya beslenme durumu gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilir.2


Lamiaceae ailesi, uçucu yağdaki zenginliği nedeniyle iyi bilinir. Bununla birlikte, Sideritis türlerinin uçucu yağda zayıf olduğu bildirilmiştir; kurutulmuş anten kısımlarından hidro-damıtma ile elde edilir ve gaz kromatografisi-kütle spektrometrisi (GC-MS) ve gaz kromatografisi (GC) teknikleri ile analiz edilir.27 Türkiye'den Sideritis türlerini ana uçucu yağ bileşenine bağlı olarak altı gruba ayırmış; bu gruplara “monoterpen hidrokarbon zengini”, “