top of page
beyaz logo.png

T Hücre Aktivasyonunda Yeni Aktör

Güncelleme tarihi: 22 Nis 2019


 

Musa ÇELİK-Acıbadem Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik


 Bakteriler veya virüsler vücuda girdiğinde, yüzeylerindeki proteinler beyaz kan hücrelerini (enfeksiyonlarla mücadelede kritik rolleri olan T hücreleri) aktive etmek için tanınır ve işlenir. T hücre aktivasyonu sırasında, mikrotübül düzenleme merkezi (MTOC) olarak bilinen bir moleküler kompleks, T hücresinin yüzeyinde merkezi bir konuma hareket eder. Mikrotübüllerin hücre şekli ve hücre bölünmesini belirlemek de dahil olmak üzere birçok önemli işlevi vardır. Böylece, MTOC yeniden konumlandırma, aktive edilmiş T hücreleri tarafından başlatılan hücre savunmasında kritik bir rol oynar.


Bilimsel raporlardaki yakın tarihli bir makalede, baş yazarlar Lim Wei Ming ve Yuma Ito, Tokyo Teknoloji Enstitüsü'ndeki meslektaşlarıyla birlikte, aktif T hücrelerine MTOC'nin yerleştirilmesinden sorumlu olan önemli bir proteinin (CLIP-170) bulunduğuna dair kanıtlar elde ettiler.


Araştırmacılar, MTOC yer değiştirmesinin mekanizmasını ortaya çıkarmak için canlı hücre görüntülemelerini kullandılar. Sakata-Sogawa, "Canlı T hücrelerinin çift renkli floresan mikroskobik görüntülemesinin kullanılması, MTOC yeniden konumlandırma sırasında proteinlerin moleküler etkileşimlerini ve dinamiklerini görselleştirmemize ve sayısallaştırmamıza izin verdi" dedi. Bu teknik, CLIP-170'in fosforilasyonunun, MTOC'nin temas halindeki hücre yüzeyinin merkezine hareketinde rol oynadığını doğrulamasına izin vermiştir (a): Bulgular, hem fosfotansif CLIP-170 mutantlı hücreler kullanılarak hem de AMPK'nın (CLIP-170'i fosforile eden ve aktive eden molekül) bozulduğu hücreler kullanılarak doğrulandı. Daha ileri görüntüleme bir motor proteini olan CLIP-170'in, mikrotübüllerin artı uçlarına yönlendirilmesi ve hücre yüzeyinin merkezinde bulunan dynein sabitlenmesi için gerekli olduğunu göstermiştir (b). Dynein daha sonra MTOC'yi merkezdeki yeni konumuna yeniden konumlandırmak için mikrotübülleri çeker.


“Bu bulgular mikrotübül bağlanma proteinleri ve mikrotübül dinamikleri üzerinde yeni bir ışık tutuyor. Böylesi bir araştırma, bağışıklık yanıtında T hücre aktivasyonunun daha derin bir şekilde anlaşılması açısından önemlidir ve CTLA-4'ün sunulması nedeniyle kanser immünoterapisi için daha güvenli yöntemlerin geliştirilmesine yol açabilir” diyor Dr. Tokunaga.
Kaynakça:

  1. CLIP-170 is essential for MTOC repositioning during T cell activation by regulating dynein localisation on the cell surface. Wei Ming Lim, Yuma Ito, Kumiko Sakata-Sogawa & Makio Tokunaga. Scientific Reportsvolume 8, Article number: 17447 (2018), https://doi.org/10.1038/s41598-018-35593-z.


64 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page