top of page
beyaz logo.png

Wnt Sinyal Yolağı

Besne Çelik - Tıbbi Biyoloji, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ege Üniversitesi


Wnt sinyal yolu, organ gelişimi ve doku homeostazını düzenlemede kritik bir rol oynayan, evrimsel olarak korunmuş bir gelişimsel sinyalleşme kaskadıdır. Lösin açısından zengin tekrar içeren G proteinine bağlı reseptör 5 (LGR5), Wnt/β-katenin sinyal yolunu aktive ederek EMT'yi destekleyen glioma kök hücrelerinde yeni bir fonksiyonel belirteçtir[1]. Sry benzeri yüksek mobilite grup kutusu 8 düzenlenmiş kanser dil skuamöz hücreli karsinomda Wnt/β-katenin sinyal yolu tarafından kök benzeri özellikler ve sisplatin kaynaklı EMT düzenlenmektedir[2]. Ek olarak, kemik iliği mezenkimal stromal hücreleri, silika kaynaklı pulmoner akciğerde Wnt/β-katenin sinyal yolunu inhibe ederek EMT'yi baskılamaktadır[3]. Birçok bileşik Wnt sinyal yolunu inhibe eder ve bu bileşikler kanser ve fibrozda EMT'yi baskılayabilmektedir[4].Bir β-katenin/Tcf inhibitörü olan FH535, yalnızca radyo-duyarlılığı arttırmakla kalmamış, aynı zamanda radyo-dirençli KYSE-150R özofagus kanseri hücre hattındaki EMT'yi de baskılamıştır; bu, Wnt sinyal yolunun inhibitörlerinin, potansiyel olarak etkili antikanser ajanları olabileceğini göstermektedir[5]. Ek olarak, FH535’in Kolorektal kanser, mide kanseri ve hepatoselüler karsinom dahil olmak üzere birçok kanser türünü hafiflettiği bildirilmektedir[6]. Bidens bipinnata L. biyoaktif bir flavonoid olan izokersitrin, NBT-II hücrelerinde Wnt/β-katenin sinyal yolunu ve hepatosit büyüme faktörü/saçılma faktörü kaynaklı EMT'yi inhibe etmektedir[7].

Bu süreçte, salinomisin daha önce bir antibiyotik olarak kullanılmış ve ayrıca epitelyal yumurtalık kanseri hücrelerinde Wnt β-katenin sinyal yolunu baskılayarak EMT'yi baskılayarak önemli antikanser aktivitesi göstermektedir[8]. Salinomisin tarafından inhibe edilen EMT, Wnt/β-katenin'i hedef alan küçük moleküllerin sinyal yolu, EMT'yi tersine çevirerek antikanser özelliklere sahip olabilmektedir[9]. Poria cocos (Polyporaceae), klinikte böbrek fonksiyonunu iyileştirmek için etkili bir terapötik etki sergileyen iyi bilinen bir mantardır[10,11].


Alisma orientale'nin (Sam.) Juzep'in kurutulmuş rizomu olan Alismatis rizomu (AR), diüretik, antihiperlipidemik ve renoprotektif etkiler bulunmuştur[12]. Yapılan çalışmalarda, triterpenoidin AR'nin ana bileşeni olduğunu gbelirlenmiştir. Yeni tetrasiklik triterpenoid 25-O-metilalisol F'nin, hem NRK-52E hem de NRK-49F hücrelerinde Smad3 sinyallemesinin fosforilasyonunun yanı sıra Wnt/β-katenin sinyal yolunu baskılayarak EMT'yi inhibe ettiğini göstermektedir[13]. Ek olarak, ergonun HK-2 hücrelerinde hücre dışı matris birikimini inhibe ettiği ve Wnt/β-katenin sinyal yolunun aktivasyonunu inhibe ederek anjiyotensin 2 hasarını azalttığı da gözlemlenmiştir[14].


Referanslar

1. Zhang, J., Cai, HQ., Sun., L.X. (2018). “LGR5, a novel functional glioma stem cell marker, promotes EMT by activating the Wnt/β‐catenin pathway and predicts poor survival of glioma patients. “J Exp Clin Cancer Res., 37:16

2. Xie, S.L., Fan, S., Zhang, S.Y. (2018). “SOX8 regulates cancer stem‐like properties and cisplatin‐induced EMT in tongue squamous cell carcinoma by acting on the Wnt/β‐catenin pathway.” Int J Cancer. 142(6):1252‐1265.

3. Zhang, E., Yang, Y., Chen, S. (2018). “Bone marrow mesenchymal stromal cells attenuate silica‐induced pulmonary fibrosis potentially by attenuating Wnt/β‐catenin signaling in rats.” Stem Cell Res Ther. 9(1):311

4. Krishnamurthy, N., Kurzrock, R.(2018). “Targeting the Wnt/β‐catenin pathway in cancer: update on effectors and inhibitors.” Cancer Treat Rev., 62:50‐60.

5. Tu, X.Z., Hong, D., Jiang, Y.Y. (2019). “FH535 inhibits proliferation and migration of colorectal cancer cells by regulating CyclinA2 and Claudin1 gene expression.” Gene. 690:48‐56.

6. Turcios, L., Vilchez, V., Acosta, L.F. (2017). “Sorafenib and FH535 in combination act synergistically on hepatocellular carcinoma by targeting cell bioenergetics and mitochondrial function.” Dig Liver Dis. 49(6):697‐704.

7. Xia, G.S., Li, S.H., Zhou, W. (2018). “ Isoquercitrin, ingredients in Tetrastigma hemsleyanum Diels et Gilg, inhibits hepatocyte growth factor/scatter factor‐induced tumor cell migration and invasion.” Cell Adhes Migr. 12(5):464‐471.

8. Liu, L., Wang, Q.F., Mao, J.(2018). “Salinomycin suppresses cancer cell sternness and attenuates TGF‐β‐induced epithelial‐ mesenchymal transition of renal cell carcinoma cells.” Chem Biol Interact. 296:145‐153.

9. Li, R., Dong, T.T., Hu, C., Lu, J.J., Dai, J., Liu, PS. (2017). “Salinomycin repressed the epithelial‐mesenchymal transition of epithelial ovarian cancer cells via downregulating Wnt/β‐catenin pathway.” OncoTargets Ther. 10:1317‐1325

10. Wang, Y.Z., Zhang, J., Zhao, Y.L. (2013). “Mycology, cultivation, traditional uses, phytochemistry and pharmacology of Wolfiporia cocos (Schwein.) Ryvarden et Gilb: a review.” J Ethnopharmacol. 147(2):265‐276.

11. Chen,D.Q., Cao, G., Chen, H. (2019). “Identification of serum metabolites associating with chronic kidney disease progression and anti‐fibrotic effect of 5‐methoxytryptophan.” Nat Commun. 10(1):1476.

12. Tian, T., Chen, H., Zhao, Y.Y. (2014). “Traditional uses, phytochemistry, pharmacology, toxicology and quality control of Alisma orientale (Sam.) Juzep: a review.” J Ethnopharmacol. 158:373‐387.

13. Chen, H., Yang, T., Wang, M.C., Chen, D.Q., Yang, Y., Zhao, Y.Y. (2018). “ Novel RAS inhibitor 25‐O‐methylalisol F attenuates epithelial‐to‐mesenchymal transition and tubulo‐interstitial fibrosis by selectively inhibiting TGF‐β‐mediated Smad3 phosphorylation.” Phytomedicine. 42:207‐218.

14. Chen. L., Chen, D.Q., Wang, M. (2017). “Role of RAS/Wnt/β‐catenin axis activation in the pathogenesis of podocyte injury and tubulo‐interstitial nephropathy.” Chem Biol Interact, 273:56‐72.

219 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page